Åbningstider:
Man - fre: 07.30 - 15.30
Lør - søn: Lukket
Tlf: 98841122
Vi modtager Dankort         Betalingskort
Webshop

Ansvar og Rettigheder

Indholdet på denne website er ment som en service. Dronninglund Installationsforretning & Hvidevare - Center (efterfølgende benævnt som : Drl.Inst.) og evt. underleverandører af information påtager sig ikke ansvaret for fejl eller unøjagtigheder i information eller priser på websiten.

Al brug af denne website er i enhver henseende brugerens eget ansvar, og Drl.Inst. påtager sig ingen ansvar for informationens anvendelse eller funktion, ligesom Drl.Inst. heller ikke påtager sig ansvaret for tab eller skade som følge af brug af information på websiten.
Oplysninger på denne hjemmeside er kun vejledende, og derfor på ingen måde bindende for Drl.Inst. Som følge heraf er Drl.Inst. i intet tilfælde ansvarlig for fejl eller mangler som følge af indholdet eller brugen af informationer fra denne website.

Drl.Inst. er derfor i intet tilfælde erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab forårsaget af sådan brug eller indhold.

Drl.Inst. påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret eller fremsendt skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af vore leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

Ved besvarelser af spørgsmål fra brugere, er evt. teknisk vejledning, beregning af kvantiteter, målopgivelser m.v. udelukkende en service, for hvilken Drl.Inst. ikke påtager sig noget ansvar. Brug af disse oplysninger/services er til enhver tid brugerens eget ansvar, og brugeren er selv ansvarlig for kontrol af oplysningernes anvendelighed.

Alle følsomme personoplysninger som afgives i forbindelse med besøg på hjemmesiden behandles fortroligt, og videregives ikke til andre uden brugerens samtykke.

Brugeren kan til enhver tid forlange at få oplyst, hvilke oplysninger, der er registreret omkring sig selv og kræve, at oplysningerne slettes helt eller delvist.

Information af generel art, der transmitteres til denne website, om det sker elektronisk eller på anden måde, inklusive data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet materiale. Drl.Inst. kan derfor benytte sådan information til et hvilket som helst formål, herunder reproduktion, fremlæggelse, opslag og transmission.

Drl.Inst. kan endvidere frit benytte ideer, koncepter, knowhow og teknikker indeholdt i transmissionen til denne website til et hvilket som helst formål, herunder udvikling og markedsføring.

Drl.Inst. påtager sig ligeledes intet ansvar for indholdet på eksterne websites, hvortil der "linkes" fra Drl.Inst.'s website.

Ovenstående betingelser er omfattet af dansk lov, og tvister i anledning heraf eller indholdet af Drl.Inst.'s hjemmeside kan alene indbringes for danske domstole.

 

 

 

Der findes ikke nogle varer
Ultimate Web